Loading...

Osobní údaje jsou: informace o fyzické osobě, kterou lze na základě těchto údajů identifikovat

GDPR

Služby pro firmy

Informace k nakládání s osobními údaji „GDPR“

Informace k nakládání s osobními údaji „GDPR“

v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále též jen „GDPR“) Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů.

Osobní údaje jsou: veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze na základě těchto údajů identifikovat.

Poskytnete-li nám své osobní údaje, budou tyto údaje zpracovány naší společností jakožto správcem v souladu s GDPR a aplikovatelnými právními předpisy České republiky.

Kdo je správce vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je EINEMANN s.r.o., Na Plzeňce 1236/4, Smíchov, 150 00 Praha

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme osobní údaje uchazečů o zaměstnání na základě registrace na pracovním portálu, nebo na základě uzavřené smlouvy a dále osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu poskytnutého uchazečem.

Správce shromažďuje tyto osobní údaje uchazečů: jméno, příjmení, e-mail, pohlaví, datum narození, státní příslušnost.

K jakému účelu vaše osobní údaje potřebujeme?

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění právních povinností a zajištění řádného průběhu závazku ze smlouvy uzavřené se subjektem údajů zejména za účelem poskytování služeb inzerce pracovních příležitostí.

Komu mohou být vaše osobní údaje předány?

Správce v rámci své činnosti může s Vaším souhlasem poskytovat nebo svěřovat zpracování osobních údajů jiné osobě, pokud není stanoveno jinak právními předpisy České republiky a GDPR.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme po dobu 10-ti let od ukončení smluvního vztahu v souladu se lhůtami stanovenými právními předpisy. Po uplynutí skartační lhůty jsou veškeré analogové a digitální dokumenty obsahující osobní údaje skartovány.

Jsou vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo eu a mezinárodní organizace)?

Vaše osobní údaje mohou být předány do zahraničí pouze na základě Vašeho souhlasu.

Jaká jsou vaše práva a povinnosti?

V souladu se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
  • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR),
  • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR),
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),
  • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 odst. 1 GDPR),
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

Udělejte krok k úspěšnému řešení projektu

Napište nám a my vám zdarma a zcela nezávazně odpovíme

Nezávazná poptávka